ХУМАНИТАРНА ПРЕТСТАВА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД „КОРЧАГИН“ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШЕН СОУЧЕНИК