„ТАЈМ“ ИЗБРА 15-ГОДИШНА ИНОВАТОРКА ЗА ДЕТЕ НА ГОДИНАТА