ДЕЛА ОД ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ ОД ФРАНЦУСКА КОЛЕКЦИЈА ЌЕ СЕ ИЗЛОЖАТ ВО МКЦ НА 24 ЈУНИ