130 МАКЕДОНСКИ КУЛТУРНИ РАБОТНИЦИ ДЕЛ ОД ГЛОБАЛНАТА АКЦИЈА НА ФРАНЦУСКИОТ УМЕТНИК ЖИ-АР