СТРЕСОТ КАЈ ЖЕНИТЕ МОЖЕ ДА ГО ОШТЕТИ СТОМАКОТ ВО ИСТА МЕРА КАКО БРЗАТА ХРАНА