„ГОЛЕМИОТ ЧАЈКОВСКИ“ ЌЕ ДОНЕСЕ 90 УМЕТНИЦИ НА СЦЕНА – ПОЧНУВА ОХРИДСКО ЛЕТО