ПРОДОЛЖЕНИЕТО НА „ГОЛЕМИОТ ЛЕБОВСКИ“ ИЗЛЕГУВА ВО ПОЧЕТОКОТ НA 2020