ИЛУСТРАЦИИ НА КОСТОВСКИ-ИНД.О.Г. ВО ГАЛЕРИЈАТА „АКАНТУС“