ЉУБОВТА ИМ ПРИПАЃА НА СИТЕ – ФОТОГАЛЕРИЈА ОД ПРВАТА ПАРАДА НА ГОРДОСТА ВО СКОПЈЕ