ГОРДАНА ВИНЧИЌ ПРЕКУ 12 ДЕЛА ГИ ПРЕТСТАВУВА „ЧУВАРКИТЕ НА ЉУБОВТА“