ОНЛАЈН ПРОМОЦИЈА НА КНИГА ЗА МАКЕДОНСКИОТ ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ НА ГОРДАНА ВРЕНЦОСКА