МЕСТАМ РУБИКОВА КОЦКА ЗА ПОМАЛКУ ОД ПЕТ СЕКУНДИ, МОЖАМ И СО НОЗЕ, ВЕЛИ 13-ГОДИШНИОТ ЃОРЃИ ЧЕШМЕЏИЕВСКИ ОД СКОПЈЕ