АУДИО-ВИДЕО ПЕРФОРМАНС НА ФИЛХАРМОНИЈАТА СО КОНТРАБАСИСТОТ ЦИНЦИЕВСКИ