ВЕЛЕШКИ ТЕАТАР И ТРИ НЕЗАВИСНИ ПРЕТСТАВИ ГОСТУВААТ ВО ДРАМСКИ ВО СКОПЈЕ