РИО ДЕ ЖАНЕИРО – ГЛАВНИОТ ГРАД НА СВЕТОТ ЗА ЉУБИТЕЛИТЕ НА ПЛОЧИ