НЕСОВРШЕНОСТА Е УБАВИНА, ВЕЛИ ЛОНДОНСКАТА АГЕНЦИЈА „ГРДИ МОДЕЛИ“