ГУБЕША – ОСТРОВЧЕ СО САМО ТРИ КУЌИ ВО ЈАДРАНСКОТО МОРЕ