ВЕЛИГДЕН И ЃУРЃОВДЕН НИЗ РАСКОШОТ НА „ТАНЕЦ“, ФОТОГАЛЕРИЈА ОД ПРАЗНИЧНИОТ КОНЦЕРТ НА НАЦИОНАЛНИОТ АНСАМБЛ