„БИСЕРОТ НА АВСТРИЈА“ ИМА 800 ЖИТЕЛИ, А ГОДИШНО ГО ПОСЕТУВААТ МИЛИОН ТУРИСТИ