БЕГАЛКА ОД БИХ СТАНА НАЈМЛАДА ЧЛЕНКА НА НОРВЕШКАТА ВЛАДА