ЛУЃЕТО НА КОИ ИМ ПОМИНУВААТ МОРНИЦИ ОД МУЗИКА ИМААТ ПОСЕБНИ МОЗОЦИ