НАД 4.000 ДИЏЕИ ВО СВЕТОТ ЈА ПУШТААТ НАШАТА МУЗИКА, ВЕЛАТ ОД „КАФЕ ДЕ АНАТОЛИЈА“ ОД ИСТИБАЊА, ВИНИЧКО