ЈАПОНСКА КОМПАНИЈА ПОЧНА ДА ПРОДАВА ЛЕТЕЧКИ МОТОР ОД 680.000 ДОЛАРИ