ПЕСНАТА „ХЕРОИНА“ ДОЈДЕ ОД МОЈАТА ЖИВОТНА ПРИКАЗНА, ОД ДЕТСТВОТО И СЕГАШНОСТА, ВЕЛИ САРА МЕЈС