„ЕДНАШ СВЕТ ИЗГРАДИВ“ – ПРЕМИЕРА ЗА ПУБЛИКА НАД 15 ГОДИНИ ВО ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ