ОТКРИЕН СКРИЕН ХОДНИК НАД ГЛАВНИОТ ВЛЕЗ ВО КЕОПСОВАТА ПИРАМИДА ВО ГИЗА