ЕЛЕКТРИЧЕН АВТОМОБИЛ ОД 4.500 ДОЛАРИ ЈА НАДМИНА „ТЕСЛА“ ВО ПРОДАЖБАТА ВО КИНА