ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ХОСКАР – НАЈДОБРИОТ ХОСТЕЛ НА СВЕТОТ СЕ НАОЃА ВО ПРАГА