„ХРВАТСКИ ГИТАРСКИ КВАРТЕТ“ СО КОНЦЕРТ ВО СКОПЈЕ НА 28 МАЈ