НАНЕВСКИ, СЕКОВСКИ И ШЕМОВ СО ЗАЕДНИЧКИ УМЕТНИЧКИ ПРОЕКТ ВО КАВАДАРЦИ