ИЗЛОЖБАТА „КРИЗАТА ИГРА“ НА ИГОР СТАНОЕСКИ СЕ ОТВОРА НА 22 ЈАНУАРИ ВО МКЦ