ИГОР ТОШЕВСКИ ВО ФОКУСОТ НА ВЕЧЕРАШНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ ВО „БУКВА“