ЛУЃЕТО СО РЕТКИ БОЛЕСТИ МОЖАТ ДВОЈНО ДА МУ ВРАТАТ НА ОПШТЕСТВОТО, САМО АКО ИМ СЕ ПОДАДЕ РАКА, ВЕЛИ ЈОСИФ, МОМЧЕ СО ИХТИОЗА