КНИГАТА ЗА МАКЕДОНСКИОТ АМАТЕРСКИ ФИЛМ НА ИЛИНДЕНКА ПЕТРУШЕВА ДОСТАПНА НА САЈТОТ НА КИНОТЕКАТА