ФРАНЦИЈА ЌЕ НАГРАДИ СО ДРЖАВЈАНСТВО СТОТИЦИ ИМИГРАНТИ КОИ СЕ АНГАЖИРАЛЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСОТ