ШЕШИРОТ НА ИНДИЈАНА ЏОНС СЕ ПРОДАДЕ ЗА ПОЛА МИЛИОН ДОЛАРИ