исчезнување

Таг
4Вести

КОАЛИТЕ ПРЕД ИСЧЕЗНУВАЊЕ ВО ДЕЛОВИ НА АВСТРАЛИЈА

ПОЛОВИНА ОД ПЛАЖИТЕ ВО СВЕТОТ ЌЕ ИСЧЕЗНАТ ДО 2100 ГОДИНА

СИНИОТ ПАПАГАЛ ОД АНИМИРАНИОТ ФИЛМ „РИО“ ПРОГЛАСЕН ЗА ИСЧЕЗНАТ ВИД ПТИЦА

ЛЕМУРИТЕ ПРОГЛАСЕНИ ЗА НАЈЗАГРОЗЕН ВИД ПРИМАТИ НА СВЕТОТ