МОДАТА И АРХИТЕКТУРАТА ЌЕ СЕ СПОЈАТ ВО ПРВАТА „НЕДЕЛА НА ИЗЛОЗИ“ ВО СКОПЈЕ