„ВРБА“ НА МАНЧЕВСКИ ГО ОТВОРА ЈАПОНСКИОТ ФЕСТИВАЛ ИСТОРИКА ВО КЈОТО