ИСКЛУЧИТЕЛНИ ПОГРЕБНИ НАОДИ СТАРИ НАД 2.000 ГОДИНИ ОТКРИЕНИ ВО ПРЕСПАНСКО