ИТАЛИЈАНСКИОТ ПИСАТЕЛ ЏОРЏО МОНТЕФОСКИ ЈА ПРОМОВИРА „ТАТКОВАТА КУЌА“ НА САЕМОТ НА КНИГА