АНТОНИО ПИРКОВСКИ ГИ ИЗЛОЖИ СВОИТЕ НЕОНСКИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ИЗЛОЗИ