ВО КИЦ СЕ ОТВОРА ИЗЛОЖБАТА „ФЕМИНА 8/4“, ОМАЖ НА ОПУСОТ НА АНА ТЕМКОВА