„ЕРБИЕНБИ“ СТАНА КОМПАНИЈА ОД 100 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ 12 ГОДИНИ ОТКАКО ТРОЈЦА ПРИЈАТЕЛИ ПОЧНАА ДОМА ДА ИЗНАЈМУВААТ ДУШЕЦИ