ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ДОМАШНИ ЈАДЕЊА НА 20. МАНИФЕСТАЦИЈА „ЕТНО ВЕШТА ЖЕНА“ ВО ТЕТОВО