ЈАГОДА ОД 289 ГРАМА ПОТВРДЕНА ЗА НАЈТЕШКА НА СВЕТОТ