ЈАНЕ ЧАЛОВСКИ ДЕЛ ОД ИЗЛОЖБАТА ЗА БАЛКАНОТ ВО ПАРИЗ