ИЗМИНАТИОТ ЈАНУАРИ БИЛ НАЈТОПЛИОТ ОТКАКО ПОЧНАЛЕ МЕРЕЊАТА