ПРОМОЦИЈА НА ДЕТСКАТА КНИГА „24 ЧАСА ВО ЕДНОРОЗИЈА“ НА КАНТАРЏИЕВА-ДИМКОВ