„РЕЦИКЛИРАЈ И ПАТУВАЈ“ – БЕСПЛАТЕН ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО РИМ ВО ЗАМЕНА ЗА ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА